GERO ratkaisut  

 

Vanhusten palvelutalot

 

Tärkein ajatus suunnitellessa ympäristöä vanhuksille, on huomioida ympäristön kodinomaisuus, turvallisuus ja toimivuus. Esteetön ja toiminnallinen ympäristö auttaa ja rohkaisee vanhuksia toimimaan itsenäisesti mahdollisimman pitkään ja kun avuntarve tulee välttämättömäksi, auttaa hoitajia toimimaan työssään mahdollisimman ergonomisesti ja työkuormitusta helpottaen. 

 

Erityisryhmien palvelukodit

 

Erityisryhmille suunnitelluissa palvelukodeissa ympäristö suunnitellaan tarpeen mukaan. Joissain asuntoloissa pärjätään kevyemmällä kylpyhuonekonseptilla, kun taas toisissa varustetaso halutaan korkeatasoiseksi ja asukkaat käyttävät tuotteita kukin oman vaatimustasonsa mukaan. 

 

Sairaalat 

 

Sairaalaympäristössä korkeat hygieniavaatimukset, laajemmat toimintavaatimukset ja mahdollisuus erilaisten apuvälineiden käyttöön (kuten potilasnostimet) ovat ratkaisevina tekijöinä kylpyhuoneympäristön suunnittelussa.